dilluns, 26 d’octubre de 2009

OCUPACIÓ I FESTA ZONA VERDA MAS LLUI

Aquest cap de setmana i organitzat per la Coordinadora d´Oposició a la Modificació del PGM s´ha realitzat una festa reivindicativa al barri del Mas Llui ocupant una zona verda al lloc on es preten construir un gran edifici de vivendes.
Durant la setmana s´ha netejat l´espai i divendres i dissabte si han fet diferents activitats per a nens i nenes com una xocolatada, un concurs de dibuix,una pintada de mural, pallassos etc..
L ´assistencia ha sigut molt alta amb la participació de molt nenes i nenes que han gaudit d´aquest espai al final del Parc Europa.
Tambe es va fer una acampada i un dinar popular amb l´assistencia d´unes 80 persones.
Una vegada acabat el dinar una part dels assistents es van fer una fotografia per a conmemorar el Dia d´Acció Climatica.
La COMP continuarà treballant per a difondre el seu missatge que no es altre que aturar aquesta modificació puntual del PGM doncs creiem que es un engany per a tots els veïns i veïnes de Sant Feliu.

COM AFECTARIA LA MODIFICACIO DEL PLA
GENERAL A SANT FELIU I AL SEU ENTORN
TORRENT DEL DUC:
Actualment és una zona boscosa. Es requalifiquen 292.000 m2 a: ZONES DE
PARCS I JARDINS EN SÒL FORESTAL 6b(f). Construir 292.0000 m2. de parcs
i jardins dintre d’un Parc Natural és una aberració i un increment considerable del cost de manteniment que tindrà que suportar la ciutat.
L’Ajuntament diu que això és la protecció definitiva de Collserola. El Consorci de Collserola recomana que la zona passi a FORESTAL (27).
La defensa de Collserola, no es real ni té suficients garanties.
CARRETERA:
Destrueix directament 50.000 m2 de sòl forestal, 7 jaciments arqueològics i afecta
greument l’equilibri ecològic de la zona. Diuen que és un bé per la ciutat, per solucionar el trànsit pesant i que serà una via ràpida per entrar i sortir de St. Feliu.
Es increïble que l´Ajuntament plantegi que per dins d´un Parc Natural es pugui construir una via ràpida de circulació. El Consorci de Collserola permet una via de 5m. d’amplada per on no passen dos camions.
A més no es pot justificar fer una carretera per resoldre un problema de mobilitat dels vehicles particulars, quan aquest ja està resolt d’una manera més directa, ràpida i econòmica, pel carrer Comerç.
La carretera, a part de beneficiar la CEMEX, és de molt dubtosa utilitat per a la ciutat.
SANSON:
La cimentera, com a cooincineradora de residus, és incompatible amb la proximitat del nucli urbà habitat de la ciutat i la seva ubicació dintre del Parc Natural de Collserola.
No pot haver-hi PLA que no contempli aquesta situació.
REQUALIFICACIÓ
Requalificació de 15.423 m2 de zones verdes i equipaments de St. Feliu, al barri de Mas Lluí, zones que són propietat dels ciutadans i ciutadanes de St. Feliu. Mas Lluí, segons INCASOL és un exemple urbanístic de Catalunya.
És responsabilitat de les institucions públiques i dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu vetllar per defensar la integritat del seu territori.
La requalificació és un greuge per St. Feliu i una estafa per els qui van comprar els seus habitatges i alhora van pagar els solars destinats a zones verdes i equipaments. A mes aquest barri està sotmès a una reivindicació històrica per un PLA D´EQUIPAMENTS.
L´Ajuntament ha fet servir una tàctica molt corrent , ha abandonat aquestes zones fins que han esdevingut camps marginals i això ho fa servir, com excusa, per a arrabassar-les.
MOBILITAT:
La MP del PGM no contempla cap Pla de viabilitat per a la mobilitat al municipi, a més quedaria agreujada per l´augment demogràfic a Mas Lluí en un 20% fruit de la propera realització de la HOESTCH (400 habitatges, 1600 habitants) i la proximitat en la FRONTERA amb St. Just del nou barri de Mas Lluí II (1500 habitatges, 6000 habitants) que a la força viurà de cara a St. Feliu. També s’ha de ressaltar que la mobilitat interurbana resta totalment fracturada i que el nou traçat del METRO tampoc ho resol.
Sant Feliu està al límit del col·lapse urbanístic i de mobilitat. Així com la ctra. del Pla va ser útil, com a variant del trànsit del centre urbà, la MP del PGM, i la seva RONDA NORD, no resoldrà res i agreujarà el problema.
ECONOMIA:
La generació de recursos econòmics amb l’ampliació de la zona industrial del PLA i la requalificació de zones verdes i equipaments al Mas Lluí de St. Feliu, no reverteix a la ciutat.
L’ampliació de la zona industrial del PLA servirà per benefici d’uns propietaris privats. La construcció de 265 habitatges a Mas Lluí beneficia al promotor privat del projecte que li genera un guany de 52.000.000 €.
La situació de la CEMEX és poc clara pel que fa al seu futur; ha acomiadat a més de 50 treballadors, fa mesos que no posa en marxa els forns, i no ha fet l’inverssió per l´instal·lació de les mesures correctores per incinerar residus. Quan al novembre, s’acabi la moratòria que tenia, no podrà incinerar.
El pacte econòmic en vers la Ctra. l’obliga a pagar la tercera part, uns 2.000.000 € La situació de fallida financera de la CEMEX pot portar a dues situacions iguals de dolentes per a Sant Feliu: que s’aprovi la MP del PGM i la cimentera no pagui la seva part i es requalifique Mas Lluí o que es faci la Ctra., que la CEMEX acabi plegant i ens quedem amb la carretera feta, quasi de cap utilitat i Mas Lluí igualment requalificat. El pressupost és de 6.000.000€. Alguna vegada s’ha
realitzat una obra per l’import pressupostat? Qui acabarà pagant el cost total?
Tot fa pensar que la Ctra. es la excusa per justificar la requalificació dels terrenys a Mas Lluí, per proporcionar un negoci multimilionari al Sr.Paz Dorado.
Recordem que al 2006 ja apareixia, en un document oficial, la permuta de sòl residencial urbà per la compra de la Sala Iberia. Al final se li va comprar a un preu fora de mercat i amb moltes presses i també obtindrà igualment els solars urbans edificables.
ARA ÉS QUAN CAL UN PROJECTE DE FUTUR
DE VERITAT PER A SANT FELIU

dilluns, 5 d’octubre de 2009

LA PETITA 2009

La Coordinadora hi serà present amb una paradeta informativa.