dilluns, 23 de maig de 2011

RESPOSTA AL SENYOR TRIST

Volem pensar que abans d’escriure el seu comentari, ha llegit la Carta Oberta publicada per la Coordinadora D’Oposició a la Modificació del PGM amb tota la seva atenció.
Així com la resposta, que des de la mateixa plataforma s’ha publicat al diari Fet a Sant Feliu ,en reacció a la nota de premsa que PSC i CIU va emetre contra la Coordinadora.
En aquesta nota s’acusa de falta d’objectivitat i manca de capacitat per interpretar la realitat que ens envolta a tothom qui hem lluitat en contra de l’aprovació d’aquest pla especulatiu,
És per això que primerament li recomanem fer una lectura acurada d’aquesta resposta que trobarà a la secció “cartes al diari” de la publicació digital esmentada anteriorment.
Denunciem una falta d’ética del govern municipal basada en la relació amb el corrupte Sr. Paz Dorado, acusat com tots i totes sabem de malversació de fons públics. L’equip de govern ha establert un vincle, que ha defensat públicament, amb aquest senyor ,que està present en diverses obres públiques de la ciutat.
La falta d’ética no es pot denunciar, són els administradors els que han de donar exemple no afavorint als corruptes.
Un altre punt al que es vol fer especial esment és al fet de presentar una denúncia. Cal dir, que no es pot denunciar un projecte urbanístic abans de la seva aprovació definitiva per la Generalitat.
El mes de juliol del 2010, el Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, va retornar el pla a Sant Feliu no havent superat el tràmit de la Ponència Tècnica.
Així, la Modificació del PGM només ha estat aprovada provisionalment pel govern municipal pel que no pot ser denunciada.
L’única via ha estat presentar una denúncia a nivell europeu signada per 17 entitats de la ciutat. Concretament va ser presentada a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, qui va trametre la denúncia a la Comissió Europea per tal d’iniciar una investigació dels diferents aspectes del problema.
La corrupció cal entendre-la en totes les seves cares. No tot es acceptar diners a canvi de favors, cosa que ni es diu ni s’insinua en la Carta.
Pel que fa a negocis corruptes: Les plusvàlues que genera la conversió de zones verdes i d’equipaments a sòl residencial, i de sòl forestal a industrial són per compensar els drets urbanístics dels propietaris del T.del Duc. Aquesta postura ha estat defensada per PSC i CIU, partits que reiteren una vegada i una altra que aquests sóls són urbanitzables i que a més tenen uns informes jurídics que ho avalen (Ple del 23-02-2010).
Aquests informes han sigut sol·licitats formalment des de la Coordinadora d’Oposició al PGM, sol·licitud a la qual mai hem obtingut resposta . Per tant, PSC i CiU no estàn interessats en portar la discussió al terreny jurídic, si així ho fessin,es posaria al descobert la inconsistència jurídica de la seva posició.
L’afirmació per part de l’actual govern municipal del dret a construir és del tot falsa, al Torrent del Duc (zona 21) actualment no es pot construir si no es fa un Pla Parcial, fet que es va demostrar jurídicament durant el Ple.Recordem la definició jurídica d’aqests sols: “sòl urbanitzable no programat clau 21 de desenvolupament opcional d’intensitat 3”.( no es pot desprogramar un sòl que no està programat) A més, al mes de març del 2010 es va fer l’entrega d’un Plec de Condicions Jurídiques a l’Ajuntament, informació que li facilitaríem sense cap problema en cas que fos del seu interès consultar-la.
Com definiria vostè aquest posicionament de PSC i CiU?
Per preservar Collserola, es podrienn requalificar les zones (21) a forestals (27) que es la màxima protecció i no caldria perdre Patrimoni Públic.
Estem d’acord, que els fins no justifiquen els mitjans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada